lien-tu-toeic

Ngữ Pháp TOEIC: Liên Từ (Conjunction)

Câu hỏi về liên từ chiếm tương đối nhiều trong bài thi. Liên từ đóng vai trò quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Bởi chúng làm cho các ý trong một câu, các câu văn