Hỏi Đáp

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Từ Vựng
  Filter:Toàn bộMởĐã hoàn thànhĐã đóngChưa trả lời
  Sự phục vụ ấn tượng
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
  394 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
  Cách dùng của need
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
  323 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
  More và Over
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
  340 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
  Notify hay announce
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
  464 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
  beyond, between, during, against
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
  1184 lượt xem1 trả lời2 ủng hộ
  However they choose
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
  430 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
  Someone và whoever
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
  372 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
  _______ all forms of advertising
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
  247 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
  Whatever và anything
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
  533 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
  Sau has là gì?
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
  282 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
  Nhóm biểu diễn ấn tượng
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
  217 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
  Times và attempts
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
  226 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
  Frequent vs numerous
  Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
  227 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ