Khi nào lớp học khai giảng?

    Lớp thầy mở liên tục, không có ngày khai giảng. Cứ thứ Hai đầu mỗi tuần là có thể bắt đầu học được.