Helpie FAQ

Helpie FAQ

 • Nếu nghỉ có được học bù không?
  Nếu bạn tự nghỉ học thì chỉ được nhận tài liệu cho ngày nghỉ, không được học bù. Quy định này nhằm khuyến khích các bạn đi học đều. Vì vậy, bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian trước khi đăng ký học, để không phải nghỉ ngày nào.
 • Nếu có một hoặc hai ngày trong tuần không thể đi học thì sao?
  Lớp không khuyến khích việc học không liên tục, vì học như vậy có thể không hiệu quả. Nếu bận thì tốt nhất bạn hãy giải quyết công việc của bạn trước, rồi đăng ký học cho đầy đủ. Tuy nhiên, nếu bạn bận một hoặc hai ngày trong tuần, mà có nhu cầu học gấp, thì bạn có thể đóng học phí theo ngày. Lúc đăng ký, bạn xác định trước những ngày bạn có thể học. Sau đó bạn đăng ký học những ngày đó. Học phí theo ngày là 100.000 đồng / ngày.
 • Có phải mua tài liệu không?
  Không. Khi đi học bạn sẽ được phát tài liệu miễn phí tại lớp.
 • Khi nào lớp học khai giảng?
  Lớp thầy mở liên tục, không có ngày khai giảng. Cứ thứ Hai đầu mỗi tuần là có thể bắt đầu học được.
 • Lớp có yêu cầu đầu vào không?
  Yêu cầu đầu vào của lớp là 350 điểm TOEIC. Nếu khả năng hiện tại của bạn đã đạt trên 350 điểm rồi, thì bạn có thể học được.