Hỏi Đáp

Filter:Toàn bộMởĐã hoàn thànhĐã đóngChưa trả lời
Phân vân danh từ và trạng từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 tháng ago • 
63 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Sự phục vụ ấn tượng
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
229 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
To đi với by
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
219 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Cách dùng của need
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
200 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Hỏi Đáp part 5
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
489 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Trạng từ đứng trước danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
506 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
More và Over
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
303 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
Notify hay announce
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
400 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Vì sao không điền danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
238 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Ving trước danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
276 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
beyond, between, during, against
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
1054 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
Sau tobe là tính từ?
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
859 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Either .. or … hay whether … or …
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
831 lượt xem1 trả lời-1 ủng hộ
have been + PII
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
222 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Neither không cần nor
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
265 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ