Hỏi Đáp

Filter:Toàn bộMởĐã hoàn thànhĐã đóngChưa trả lời
Phân vân tính từ và trạng từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 tháng ago • 
32 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Sự phục vụ ấn tượng
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
394 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
To đi với by
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
363 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Cách dùng của need
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
323 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Hỏi Đáp part 5
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
613 lượt xem1 trả lời3 ủng hộ
Trạng từ đứng trước danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
574 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
More và Over
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
340 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
Notify hay announce
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
464 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Vì sao không điền danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
400 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Ving trước danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
447 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
beyond, between, during, against
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
1185 lượt xem1 trả lời2 ủng hộ
Sau tobe là tính từ?
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
1328 lượt xem1 trả lời-1 ủng hộ
Either .. or … hay whether … or …
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
817 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
have been + PII
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
287 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Neither không cần nor
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
331 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ