Hỏi Đáp

Filter:Toàn bộMởĐã hoàn thànhĐã đóngChưa trả lời
Sự phục vụ ấn tượng
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 11 tháng ago • 
186 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
To đi với by
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 11 tháng ago • 
194 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Cách dùng của need
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 11 tháng ago • 
181 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Hỏi Đáp part 5
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 11 tháng ago • 
271 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Trạng từ đứng trước danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
302 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
More và Over
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
178 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Notify hay announce
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
230 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Vì sao không điền danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
228 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Ving trước danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
238 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
beyond, between, during, against
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
469 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
Sau tobe là tính từ?
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
766 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Either .. or … hay whether … or …
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
343 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
have been + PII
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
149 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Neither không cần nor
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
163 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
However they choose
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
220 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ