Hỏi Đáp

Filter:Toàn bộMởĐã hoàn thànhĐã đóngChưa trả lời
Sự phục vụ ấn tượng
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
354 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
To đi với by
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
338 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Cách dùng của need
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
306 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Hỏi Đáp part 5
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
509 lượt xem1 trả lời2 ủng hộ
Trạng từ đứng trước danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
513 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
More và Over
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
308 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Notify hay announce
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
411 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Vì sao không điền danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
363 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Ving trước danh từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
398 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
beyond, between, during, against
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
1036 lượt xem1 trả lời1 ủng hộ
Sau tobe là tính từ?
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
1212 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Either .. or … hay whether … or …
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
657 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
have been + PII
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
262 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Neither không cần nor
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
298 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
However they choose
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 2 năm ago • 
379 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ