Hỏi Đáp

Filter:Toàn bộMởĐã hoàn thànhĐã đóngChưa trả lời
However they choose
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
450 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
his và himself
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
588 lượt xem1 trả lời-1 ủng hộ
Reasonably so
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
333 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Someone và whoever
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
336 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
_______ all forms of advertising
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
204 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Whatever và anything
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
479 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
During hay while?
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
172 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Care hay carefully
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
274 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Đủ thành phần thì điền trạng từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
259 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Sau has là gì?
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
843 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Within hay up to
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
187 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Nhóm biểu diễn ấn tượng
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
184 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Times và attempts
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
283 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Make đi với động từ thêm “s”
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
200 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Frequent vs numerous
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 3 năm ago • 
173 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ