Hỏi Đáp

Filter:Toàn bộMởĐã hoàn thànhĐã đóngChưa trả lời
his và himself
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
301 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Reasonably so
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
200 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Someone và whoever
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
195 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
_______ all forms of advertising
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
126 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Whatever và anything
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
296 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
During hay while?
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
122 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Care hay carefully
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
124 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Đủ thành phần thì điền trạng từ
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
112 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Sau has là gì?
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
137 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Within hay up to
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
119 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Nhóm biểu diễn ấn tượng
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
122 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Times và attempts
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
115 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Make đi với động từ thêm “s”
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
109 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ
Frequent vs numerous
Đã trả lờiTô Thịnh đã trả lời 1 năm ago • 
123 lượt xem1 trả lời0 ủng hộ