Cách dùng của need

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Từ VựngCách dùng của need
  Ngô Thanh Tùng asked 2 năm ago

  Em tưởng đi sau need phải là danh từ, mà đáp án lại là A. Thầy giải thích giúp em ạ
  We need to prepare various types of drinks because consumer needs ——–.
  (A) differ
  (B) different
  (C) differently
  (D) difference

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Từ need có hai trường hợp, hai cách dùng.

  Trường hợp 1. Need là động từ, nghĩa là cần. Lúc này sau need cần một danh từ:

  ○ Patients need medication.
  = Các bệnh nhân thì cần thuốc

   

  Trường hợp 2. Need là danh từ, nghĩa là nhu cầu. Lúc này sau need là một động từ:

  ○ Our need must be met.
  =  Nhu cầu của chúng tôi phải được đáp ứng.

  Trong câu này trường hợp một sai, vì nếu need là động từ, thì danh từ consumer sẽ làm chủ ngữ:

  ○ consumer needs difference
  = người tiêu dùng cần sự khác biệt

  Nhưng consumer là danh từ đếm được ở dạng số ít không thể đứng một mình thiếu các chữ a, an, the, … hoặc phải ở dạng số nhiều.

  Viết như sau mới đúng:

  ○ the consumer needs difference
  = người tiêu dùng cần sự khác biệt

  (có the phía trước)

  Hoặc:

  ○ consumers need difference
  = những người tiêu dùng cần sự khác biệt

  (có -s phía sau)

  Do đó trường hợp need là động từ là sai. Need ở đây là danh từ, chỗ trống cần điền một động từ:

  ○ consumer needs differ
  = những nhu cầu của người tiêu dùng thì khác nhau

  Chọn (A) mới đúng.