Cách dùng của need

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Từ VựngCách dùng của need
  Ngô Thanh Tùng asked 11 tháng ago

  Em tưởng đi sau need phải là danh từ, mà đáp án lại là A. Thầy giải thích giúp em ạ
  We need to prepare various types of drinks because consumer needs ——–.
  (A) differ
  (B) different
  (C) differently
  (D) difference

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 11 tháng ago

  Từ need có hai trường hợp, hai cách dùng.

  Trường hợp 1. Need là động từ, nghĩa là cần. Lúc này sau need cần một danh từ:

  ○ Patients need medication.
  = Các bệnh nhân thì cần thuốc

   

  Trường hợp 2. Need là danh từ, nghĩa là nhu cầu. Lúc này sau need là một động từ:

  ○ Our need must be met.
  =  Nhu cầu của chúng tôi phải được đáp ứng.

  Trong câu này trường hợp một sai, vì nếu need là động từ, thì danh từ consumer sẽ làm chủ ngữ:

  ○ consumer needs difference
  = người tiêu dùng cần sự khác biệt

  Nhưng consumer là danh từ đếm được ở dạng số ít không thể đứng một mình thiếu các chữ a, an, the, … hoặc phải ở dạng số nhiều.

  Viết như sau mới đúng:

  ○ the consumer needs difference
  = người tiêu dùng cần sự khác biệt

  (có the phía trước)

  Hoặc:

  ○ consumers need difference
  = những người tiêu dùng cần sự khác biệt

  (có -s phía sau)

  Do đó trường hợp need là động từ là sai. Need ở đây là danh từ, chỗ trống cần điền một động từ:

  ○ consumer needs differ
  = những nhu cầu của người tiêu dùng thì khác nhau

  Chọn (A) mới đúng.