Đủ thành phần thì điền trạng từ

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápĐủ thành phần thì điền trạng từ
  Minh Minh asked 3 năm ago

  1. Có phải câu đủ thành phần rồi thì điền trạng từ không ạ?
  2. Tại sao câu này đủ thành phần mà không điền trạng từ?
  While many deemed it ——–, Derrick Wilson refused to give up his dream of being accepted to the space program.
  A. impossible
  B. impossibility
  C. impossibly
  D. impossibleness
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Trả lời câu hỏi của em: 1. Có phải câu đủ thành phần rồi thì điền trạng từ không ạ?
  Thì không phải. Cả tính từ và trạng từ đều là những từ dùng để mô tả cho những từ loại khác. Cả tính từ và trạng từ đều là những thành phần thừa, có thể có, có thể không. Ví dụ dưới đây đủ thành phần nhưng vẫn điền tính từ:

  We usually meet ——– people.

   

  Câu này đủ thành phần nhưng vẫn điền tính từ:

  We usually meet new people.
  = Chúng tôi thường gặp những người mới.

  Điều khác nhau giữa tính từ và trạng từ là tính từ dùng để mô tả cho danh từ, còn trạng từ mô tả cho các từ loại khác như: động từ, tính từ, trạng từ, … Vậy em cần xác định chỗ trống mô tả cho từ loại nào, để chọn đáp án thích hợp.

  2. Tại sao câu này đủ thành phần mà không điền trạng từ?
  While many deemed it ——–, Derrick Wilson refused to give up his dream of being accepted to the space program.
  A. impossible
  B. impossibility
  C. impossibly
  D. impossibleness

  Như thầy nói bên trên, không phải cứ đủ thành phần là điền trạng từ, mà quan trọng là chỗ trống mô tả cho cái gì?

  Để làm đúng câu này thì cần biết cấu trúc:

  deem something + tính từ
  = cho rằng cái gì là như thế nào

  Ví dụ:

  Peope have deemed  the area  safe.
  = Mọi người đã cho rằng nơi đó là an toàn.

  (safe mô tả cho danh từ area)

  Trong câu này:

  While many deemed it impossible,
  = Mặc dù nhiều người cho rằng việc đó là không thể,

  (impossible mô tả cho it)