Either .. or … hay whether … or …

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápEither .. or … hay whether … or …
  Khải asked 3 năm ago

  Thầy giúp em phân biệt hai cấu trúc này ạ

  Please visit the academy for more details so that  we can decide ——– you are suitable for the conducting class or a private lesson.
  (A)  Neither
  (B)  Either
  (C)  Whether
  (D)  Both
   
   

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Cách làm nhanh:
  Nếu chỗ trống đi sau các động từ decide/determine/ask/indicate/wonder thì chọn luôn whether. Whether có nghĩa là liệu, đi sau các động từ trên sẽ phù hợp về nghĩa.

  Giải thích kĩ:
  Trong cấu trúc Either A or B (hoặc A hoặc B ) thì A và B cần phải cùng từ loại:

  I will buy either a phone or a laptop.
  = Tôi sẽ mua hoặc chiếc máy tính hoặc chiếc điện thoại.

  (máy tính và điện thoại cùng là danh từ)

  Mr. Chen had to either resign himself or wait until he gets fired.
  = Ông Chen phải từ chức hoặc đợi đến khi bị sa thải.

  (resign và wait đều là động từ)

  Trong khi đó: (you are suitable for the conducting class) là một câu và (a private lesson) là một cụm danh từ, chúng không cùng loại nên không chọn either.

  Cấu trúc Whether A or B (liệu A hay B ) thì A và B không cần tương đương:

  I don’t know whether she will come or not.
  = Tôi không biết liệu cô ấy có đến hay không.