Hỏi Đáp part 5

  Ngân Đỗ asked 2 năm ago

  Em chào Thầy, Thầy có thể giải thích giúp em tại sao câu này lại chọn B.Alerts có S vì theo em biết alert là tính từ ạ. Em cảm ơn
  The new security system can provide ______ by phone when a window or door has been opened
  a.alert
  b.alerts
  c. alertly

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Alert ngoài là tính từ thì nó còn là danh từ nữa em nhé.

  Động từ provide nghĩa là cung cấp, đi sau nó luôn cần một danh từ nên chỗ trống phải điền danh từ.

  Alert với nghĩa là cảnh báo, là một danh từ đếm được, chắc chắn điền ở dạng số nhiều alerts nếu phía trước không có a, an, the, …

  Tạm dịch: Hệ thống an ninh mới có thể cung cấp các cảnh báo qua điện thoại khi cửa sổ hoặc cửa đã được mở.