Nhóm biểu diễn ấn tượng

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Từ VựngNhóm biểu diễn ấn tượng
  Lam asked 3 năm ago

  E chọn D nhưng đáp án lại C, em tra từ ragard là có liên quan, không hợp nghĩa. Đáng ra phải nói là nhóm biểu diễn ấn tượng chứ ạ?

  Under the direction of James Pak, the orchestra has become one of the most highly ——– performing arts groups in the region.
  (A) intended
  (B) overcome
  (C) regarded
  (D) impressed

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 3 năm ago

  Chỗ trống điền tính từ mô tả cho cụm danh từ performing arts groups (nhóm nghệ thuật biểu diễn).

  Muốn nói nhóm nghệ thuật biểu diễn ấn tượng thì em dùng tính từ impressive mới đúng.

  impressive performing arts groups
  = nhóm nghệ thuật biểu diễn ấn tượng

  Tính từ impressed nghĩa là bị gây ấn tượng, nhóm nghệ thuật phải gây ấn tượng cho người khác, chứ không phải bị gây ấn tượng. Nói ban giám khảo bị gây ấn tượng thì được:

  impressed judges
  = ban giám khảo bị gây ấn tượng

  Chọn regarded với là được đánh giá:

  the most highly regarded performing arts groups
  = nhóm nghệ thuật biểu diễn được đánh giá cao nhất