Vì sao không điền danh từ

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápVì sao không điền danh từ
  Bui Huyen asked 2 năm ago

  Em tưởng phía trước or là danh từ thì phía sau cũng là danh từ để tương đương nhau, kiểu A or B ạ
  The stereo accessories are available for purchase as part of a package or ——–.
  (A) separately
  (B) separating
  (C) separation
  (D) to separate

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Đáp án: (A)

  Xét câu dưới đây:

  ○ The stereo accessories are available for purchase.
  = Các phụ kiện âm thanh nổi thì có sẵn để mua.

  Câu này đã đủ nghĩa mà không cần thêm thành phần nào.  Cụm từ as part of a package bổ sung thêm nghĩa cho câu:

  ○ The stereo accessories are available for purchase as part of a package.
  = Các phụ kiện âm thanh nổi có sẵn để mua như một phần của gói (khi mua trọn gói).

  Hoặc:

  The stereo accessories are available for purchase separately.
  = Các phụ kiện âm thanh nổi có sẵn để mua riêng biệt.

  Vậy cả as part of a packageseparately đều có vai trò tương đương nhau, như những trạng từ bổ sung thêm nghĩa cho câu. Chứ không phải danh từ a package tương đương chỗ trống em nhé.