Vì sao không điền danh từ

    Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápVì sao không điền danh từ
    Bui Huyen asked 2 năm ago

    Em tưởng phía trước or là danh từ thì phía sau cũng là danh từ để tương đương nhau, kiểu A or B ạ
    The stereo accessories are available for purchase as part of a package or ——–.
    (A) separately
    (B) separating
    (C) separation
    (D) to separate

    1 Answers
    Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

    Đáp án: (A)

    Xét câu dưới đây:

    ○ The stereo accessories are available for purchase.
    = Các phụ kiện âm thanh nổi thì có sẵn để mua.

    Câu này đã đủ nghĩa mà không cần thêm thành phần nào.  Cụm từ as part of a package bổ sung thêm nghĩa cho câu:

    ○ The stereo accessories are available for purchase as part of a package.
    = Các phụ kiện âm thanh nổi có sẵn để mua như một phần của gói (khi mua trọn gói).

    Hoặc:

    The stereo accessories are available for purchase separately.
    = Các phụ kiện âm thanh nổi có sẵn để mua riêng biệt.

    Vậy cả as part of a packageseparately đều có vai trò tương đương nhau, như những trạng từ bổ sung thêm nghĩa cho câu. Chứ không phải danh từ a package tương đương chỗ trống em nhé.