Ving trước danh từ

  Hỏi ĐápThể loại câu hỏi: Ngữ PhápVing trước danh từ
  Thái Hoàng asked 2 năm ago

  Thầy cho em hỏi vì sao không điền tính từ empowered cho danh từ employees?

  The vice president of Chestonville Bank believes that ——– employees is vital to the company’s success.
  (A) empowered
  (B) empower
  (C) empowering
  (D) empowers

  1 Answers
  Tô Thịnh Nhân viên answered 2 năm ago

  Vị trí này không cần một tính từ đâu em nhé, nó đang thiếu một chủ ngữ. Danh từ employees ở đây không phải chủ ngữ, vì employees là danh từ số nhiều, mà động từ lại chia là “is“, vô lý.

  That có nhiều nghĩa trong bài thi TOEIC, khi đi sau động từ, that thường mang nghĩa là “rằng”, đi sau that là một câu văn:

  ○ The company believes that promoting products on Web site is efficient.
  = Công ty tin rằng việc quảng cáo sản phẩm trên Web site là hiệu quả.

  (Chủ ngữ là Ving, promoting products)

  Many studies show that playing football reduces stress.
  = Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc chơi bóng đá làm giảm stress.

  (Chủ ngữ là Ving, playing football)

  Câu sau that ở đề bài đang thiếu gì?

  Thiếu chủ ngữ. Động từ chính của câu là “is” theo chủ ngữ số ít, employees là danh từ số nhiều không thể làm chủ ngữ. Vậy chỗ trống điền động từ Ving làm chủ ngữ (giống các ví dụ trên).

  ○ empowering employees is vital to the company’s success.
  = việc trao quyền cho nhân viên là rất quan trọng đối với thành công của công ty.