Tag: danh từ tiếng anh

Ngữ Pháp TOEIC: Danh Từ (Noun)

Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc. Trong bài thi TOEIC,...