Tag: ngữ pháp toeic

Ngữ Pháp TOEIC: Liên Từ (Conjunction)

Câu hỏi về liên từ chiếm tương đối nhiều trong bài thi. Liên từ đóng vai trò quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt...

Ngữ Pháp TOEIC: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)

Mệnh đề quan hệ là một chủ điểm quan trọng, cần nắm vững trong tiếng Anh. Bài Thi TOEIC thường ra đề trong một...