Tag: Trạng Từ

Ngữ Pháp TOEIC: Tính từ (Adjective) và Trạng Từ (Adverb)

Tính từ và Trạng từ là chủ điểm quan trọng lúc luyện thi TOEIC. Trong chủ điểm này, chúng ta sẽ tập trung vào một...